Zahájeno stíhání bývalého šéfa společnosti Sazka Aleše Hušáka

Mluvčí policie Jana Rösslerová informovala média: „Vyšetřovatel z krajského ředitelství zabývající se hospodářskou kriminalitou zahájil 25. února trestní stíhání muže (ročník narození 1957) ze spáchání trestného činu podvodu ve stadiu pokusu. Nicméně vyšetřování nadále pokračuje a my nebudeme do ukončení případu sdělovat žádné bližší informace.“ Ačkoliv policie odmítla upřesnit, o koho se jedná, z kontextu sdělení je nasnadě, že se záležitost týká právě Aleše Hušáka.

 

V případu se jedná o směnku na 50 miliónů korun. Tu se snažil uplatnit Hušák vůči Ulčákovi (Hušákův blízký přítel) a Dospivovi (šéf investiční skupiny Penta )u pražského městského soudu loni v březnu. Soud Hušákovi vyhověl a vydal platební rozkaz. proti němu se ale vzápětí ohradil jak Dospiva, tak i Ulčák. Oba argumentovali především tím, že platnost směnky dávno vypršela.

 

Další soudní líčení dalo naopak za pravdu Ulčákovi s Dospivou. Žalobu Aleše Hušáka soud tedy zamítl. Verdikt nakonec potvrdil i odvolací Vrchní soud v Praze. Navíc měl Aleš Hušák oběma mužům, Ulčákovi i Dospivovi, zaplatit přes 150 tisíc korun za právní zastoupení.

 

Zásadním v celé kauze bylo to, že Aleš Hušák odmítl sdělit, k čemu měla být směnka určena. A to bylo důvodem, proč soud rozhodl opakovaně v jeho neprospěch. Předseda odvolacího senátu Ladislav Derka vyjádřil jasně požadavek soudu a přesnou specifikaci toho, k čemu měla být směnka určena: „Neexistuje směnka, která by neměla žádnou kauzu. Tudíž pokud někdo zastává představu, že směnka znamená, že směnečný dlužník je bez dalšího vždy povinen zaplatit, tak taková představa je nesprávná.“

 

Ulčák u soudu vysvětlil, k čemu měla směnka sloužit. Ale Hušák to prostřednictvím svého advokáta nepotvrdil ani nevyvrátil. Podle Ulčáka byla směnka určena k tomu, aby mohly být v případě, že se Hušák po pádu Sazky dostane do finanční tísně, odkoupeny jeho nemovitosti na Menorce. Dohoda mezi Hušákem, Ulčákem  Dospivou byla uzavřena, podle Ulčáka, ústně. Dojít k ní mělo v květnu 2011.

 

Zdroj: ČTK