• Napsal(a)

Kampaň sdružení Arnika: Nespaluj, recykluj!

Jako reakci na snahu o masivní budování spaloven zahájilo sdružení Arnika v roce 2011 kampaň s názvem Nespaluj, recykluj! Výstavba spaloven má být výrazně podpořena z veřejných zdrojů. Arnika proto apeluje na veřejnost a politiky, aby se tomuto trendu postavili. Kampaň zdůrazňuje důležitost prevence vzniku odpadu. Podporuje systém sběru, třídění a recyklace obalů a kompostování přírodního odpadu. V poslední době je vidět, že občané u nás stále více odpad třídí, což je základ pro další recyklaci. Právě výstavba spaloven by tento chvályhodný trend mohla zvrátit. Jeden z účinných způsobů podpory třídění je zavedení systému spravedlivých plateb za odpady nazývaný PAYT. Podle něj náklady na sběr zbytkového odpadu stoupají s objemem a hmotností odpadu. Arnika považuje za nezbytné, aby recyklace, kompostování…
Číst dál...
  • Napsal(a)

Čím se zabývá Česká inspekce životního prostředí?

Působnost a kompetence inspekce lze rozdělit do šesti oblastí: · ochrana ovzduší · ochrana vod · ochrana přírody · ochrana lesa · odpadové hospodářství · integrovaná prevence a omezování znečišťování Z důvodu širokého záběru kontrol jsou kompetence inspekce v různých oblastech odlišné. Obecně platí, že v rámci své činnosti Česká inspekce životního prostředí dbá na dodržování právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve věcech životního prostředí, zjišťuje nedostatky a škody vzniklé na životním prostředí, jejich příčiny a původce. Také ukládá opatření k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků. Zároveň provádí kontrolu uložených opatření a omezuje nebo zastavuje škodlivou činnost. Ukládá pokuty za nedodržování předpisů a nedovolené nakládání s odpady. ČIŽP odebírá nedovoleně držené jedince chráněných druhů rostlin a živočichů a druhů…
Číst dál...
  • Napsal(a)

Mapování a obnova studánek v České republice

Začátek kampaně "Zachraňme studánky!" je datován do roku 1999. Vznikl národní registr pramenů a studánek, který najdete na www.estudanky.eu. Provozují jej Mladí ochránci přírody. K 28. listopadu 2013 je zde evidováno už téměř 5 500 vodních zdrojů. Národní registr pramenů a studánek je volně přístupný a neklade si žádné vysoké cíle. Každý, kdo má zájem, se může do mapování a rekonstrukce studánek zapojit podle svých možností a udělat tak pro přírodu něco konkrétního. Mnoho zanedbaných a téměř již zaniklých studánek se už podařilo obnovit nebo zrekonstruovat. To je konec konců vidět na fotkách. Další prameny a studánky však ještě na objevení či obnovu čekají. A proč o ně vlastně pečovat? Studánky udržují "historickou paměť" krajiny. Jsou dobré k osvěžení pro…
Číst dál...
  • Napsal(a)

Prolomení limitů těžby – ochránci přírody versus horníci

Na tiskové konferenci 27.11.2013 v Mostě vyzvali horničtí odboráři vládu, aby prolomila limity těžby hnědého uhlí na Mostecku. V opačném případě to podle odborářů znamená ohrožení až 8000 pracovních míst. Premiér v demisi Jiří Rusnok už se přiklonil k prolomení limitů. Naopak nesouhlas projevilo asi sto demonstrantů před budovou krajského úřadu v Ústí nad Labem na akci, kterou svolali zástupci Strany zelených a Pirátské strany. Ve stejné době se v Ústí sešli také zastánci prolomení limitů, takže na jedné straně ulice byla k vidění hesla: „My nebo uhlí“ či „Chceme tady žít, ne umírat“ a na druhé straně: „Pohřběte limity, ne nás.“ nebo „Nehandlujte s našimi pracovními místy.“ Zatímco předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Jan Sábel…
Číst dál...
  • Napsal(a)

Před chráněným bobrem je občas třeba se chránit

Bobr evropský je ohrožený druh chráněný jak u nás a v Evropě, tak ve světě. Do České republiky se začal vracet v osmdesátých letech minulého století. Jelikož zde nemá přirozené nepřátele, tak se jeho počty znatelně zvyšují. Nejhojněji se vyskytuje v lužních lesích jižní Moravy a v Litovelském Pomoraví. Dožívá se asi třiceti let. Bobr je vegetarián a rád si pochutná na řepě nebo kukuřici, nejznámější však je tím, jak okusuje stromy. Aktivní je hlavně večer, proto není snadné ho spatřit. Typickými bobřími stavbami jsou hráze nebo hrady. Některá jeho díla dosahují takových rozměrů, že jsou vidět i z vesmíru. Často se stává, že svým působením ničí hráze rybníků, takže ne všude je vítaný. Například Povodí Moravy vyztužilo v Břeclavi…
Číst dál...
  • Napsal(a)

Český svaz ochránců přírody má další Místo pro přírodu

Kampaň s názvem „Místo pro přírodu“ má za cíl zachránit ohrožené přírodně cenné lokality jejich výkupem. Byla zahájena před deseti lety a od té doby už bylo vykoupeno 99,1 hektaru. Tím však záchrana lokalit nekončí, ale začíná. Ochránci přírody o tato místa pečují a navracejí tak přírodu do míst, odkud byla v minulosti vytlačena. V rámci akce vykoupil Český svaz ochránců přírody v listopadu už 24. lokalitu a to horskou louku v severní části Bílých Karpat. Dobšena, jak se louka jmenuje, bývá zjara poseta orchidejemi, kvete tu ozdobný medovník meduňkolistý. Daří se zde i vzácným živočichům, jako je celoevropsky chráněný měkkýš vrkoč útlý či kuňka žlutobřichá. Na výkupy pozemků je možné přispět na konto veřejné sbírky 9999922/0800. Peníze takto získané…
Číst dál...