Kam na výlet? Co takhle do Kláštera sv. Anežky České v Praze?

 

 

Web Národní galerie v Praze

 

 

„666“ – pod tímto mýty opředeným číslem se skrývá komentovaná prohlídka expozice středověkého umění, kterou můžete při příležitosti 666 let od korunovace našeho nejvýznamnějšího krále Karla IV. shlédnout 26. září v Anežském klášteře. Akce vypukne v 15:00 hod.

 

 

Národní galerie chce touto cestou připomenout návštěvníkům Karla IV. jako panovníka, který měl ve výtvarném umění zalíbení a obohatil naše sbírky o několik mimořádných skvostů. Důkazem toho jsou díla jako Vyšebrodský oltář, Theodorikovy obrazy z hradu Karlštejna či votivní obraz Jan Očka z Vlašimi. Podrobnější informace o komentované prohlídce uměleckých sbírek, o ceně vstupného, slevách a otevírací době najdete zde. Zájemci, kteří chtějí mít jistotu, že se na ně skutečně dostane místo, by si měli raději předem zajistit rezervaci.

 

 

Karel IV. byl českým králem korunován 2. září 1347. Přesně šest týdnů po jeho korunovaci zemřel 14. října 1347, tedy také před 666 lety, zemřel Petr I. z Rožmberka, nejvyšší komoří království českého. I on se do naší historie nesmazatelně zapsal jako milovník umění. Právě jeho osoba stojí za objednávkou slavného Vyšebrodského oltáře. A k oběma událostem, které se odehrály před 666 lety, řekl Ondřej Faktor z lektorského oddělení NG, které prohlídky připravuje následující: „A to by v tom byl čert, abychom si tyto události a osobnosti nepřipomněli prostřednictvím komentované prohlídky, zaměřené na zmíněná gotická díla doby Karlovy.“