Evropský parlament schválil pravidla šetrného rybolovu

Návrh Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF), který má zabránit přílišnému lovu v mořích, odsouhlasil 16. dubna evropský parlament. Při současném způsobu lovu hrozí nebezpečí, že oceány budou za chvíli vyloveny a nastane kolaps moří. Gigantický rybářský průmysl doposud přežíval díky štědrým dotacím. I když se dají v reformě najít chyby, rozhodně převládají pozitiva nad negativy.

Nejprogresivnější změna za poslední desítky let má zajistit:

-          Omezení nadměrného rybolovu a vyhazování nechtěných mrtvých úlovků zpátky do moře

-          Přísnější pravidla pro evropské rybáře, kteří loví na vzdálených místech, jako je Afrika nebo Indický oceán

-          Snadnější přístup k rybolovu těm, kteří přinášejí největší socioekonomický přínos a rybaří podle pravidel

-          Reformu rybářských dotací

-          Regionální přístup pro správu rybolovu.

Schválení reformy prošlo díky zapojení mnoha subjektů, kterým se podařilo zlomit tlak lobby průmyslových rybářů. Angažovaly se neziskové organizace, vědci, mořští biologové, drobní rybáři, kuchařské celebrity a mnozí jednotlivci, kteří podepisovali petice.

Zdroj: www.greenpeace.org