Které umělé světlo je nejekologičtější

Za nejekologičtější osvětlení se považuje LED světlo. Nejen proto, že má výrazně nízkou spotřebu energie. Jeho hodnocení vychází nejlíp i při posuzování životního cyklu (anglická zkratka LCA). V tomto hodnocení je zahrnuto posouzení produktu z hlediska vlivu na životní prostředí. V úvahu se přitom bere proces těžby nerostných surovin, doprava, výroba, užití a konečné zpracování jako odpadu. Při hodnocení se zohledňují energetické a surovinové náklady a jejich dopad na životní prostředí. Důraz se klade na emise do ovzduší, vody a půdy a také na spotřebu materiálů a energie.

Při porovnání nejběžnějšího osvětlení vychází nejlíp LED a zářivky. Hůře jsou na tom žárovky a halogenové žárovky. Halogenové osvětlení má oproti zářivkám úsporu jen 20 %. Naopak LED světla a zářivky potřebují k svícení jen pětinu energie. LED světlům navíc nevadí časté zapínání a vypínání.

Zdroj: www.veronica.cz