O letošní Pražské jaro je mimořádný zájem

Letos se koná 66. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2014. Soutěž přilákala rekordní počet hráčů na hoboj a fagot. Ze všech přihlášených komise vybírala anonymním poslechem 62 soutěžících pro první kolo ve hře na každý z nástrojů. Hráčů na hoboj se přihlásilo celkem 184 z 36 zemí, fagotistů 111 z 22 zemí. O rekordním počtu přihlášených informoval dnes mluvčí festivalu Pavel Trojan mladší.

Soutěž je již tradičně tříkolová. Od 8. května začnou úvodní kola hobojistů. Ti budou soutěžit v Sále Martinů v budově Hudební fakulty Akademie múzických umění. Autorem letošní premiérové skladby napsané přímo pro účastníky soutěže je Lukáš Sommer. Skladba má název Impromtu. Na nastudování mají soutěžící 2 měsíce. Finále hobojistů se bude konat 13. května v rámci festivalu Pražské jaro ve Dvořákově síni Rudolfina. Soutěžící i posluchači se mohou těšit na doprovod Pražským komorním orchestrem řízeným Petrem Louženským.

Soutěž fagotistů bude zahájena 9. května v Národním domě na Vinohradech. Autorem letošní skladby pro ně je Jiří Teml. Skladba má název Commedia. Na finále soutěže ve hře na fagot se můžete těšit 14. května také v Rudolfinu za spolupráce Komorní filharmonie Pardubice, kterou povede Marko Ivanović.

Hudební festival Pražské jaro zakončí slavnostní předání cen vítězům soutěží, které se připravuje na 15. května. Místem předání cen bude Staroměstská radnice.

Stalo se již tradicí, že na následujícím ročníku Pražské jara vystupují vítězové ročníků předchozích. Letos tedy uslyšíme např. Kateřina Javůrková, členka Pražská komorní filharmonie, která loni zvítězila v oboru lesní roh nebo polského varhaníka Karola Massakowskiho. Loni byl o soutěž varhaníků a lesních rohů velký zájem. Dohromady dorazily přihlášky od 134 účastníků z 28 zemí.

Pro rok 2015 se počítá se soutěží v oborech flétna a klarinet.

Zdroj: ČTK